Voor wie is CST zinvol

CST is zinvol voor iedereen die ‘goed in z’n vel’ wil zitten. Veel mensen hebben te maken met pijnlijke ervaringen of klachten die niet gemakkelijk te behandelen zijn.

Het lijkt of de klachten zich vastzetten in ons lichaam. Daarbij komt dat sommige therapiee?n en/of middelen wel de klachten bestrijden, maar niet de oorzaak wegnemen. CST biedt hier mogelijk uitkomst. De behandelingen helpen de (emotionele) pijn vrij te maken en de ervaringen te verwerken. CST schoont lichaam en geest. Ook (huil)baby’s, en kinderen met leer-, gedrags- of concentratie- stoornissen (ADHD; PDD-NOS) hebben meestal snel baat bij een beperkt aantal CST-behandelingen.

Het cranio-sacraalritme

In 1975 ondekte de Amerikaanse arts John Upledger bij toeval het cranio-sacraalritme toen hij tijdens een hersenoperatie assisteerde. Hij zag dat het hersenvlies een pulserende beweging maakte. Later voelde hij dat ook de botdelen van de schedel op dit ritme mee bewogen en dat de beweging (ongeveer 6 tot 12 keer per minuut) via het ruggenmerg en het bindweefsel dat alle structuren van het lichaam (botten, organen, spieren, gewrichten, bloedvaten en zenuwen) met elkaar verbindt, doorgegeven en voelbaar was.

Hij noemde dit ritme het cranio-sacraalritme (cranium is Latijn voor schedel en sacrum voor heiligbeen, het onderste deel van de wervelkolom).

Uit verder onderzoek bleek dat een beperking (plaatselijke onbeweeglijkheid) in het bindweefsel (chronische) klachten kan veroorzaken, soms op andere plaatsen in het lichaam dan waar de beperking zit. Dr. Upledger ontwikkelde CST om deze beperkingen te behandelen.